باقلوا...

تقریبا دو هفته پیش بود

تنها بودم, همسری هم هنوز از سرکار نیومده بود!

ییهو به سرم زد که باقلوا درست کنم و همسری رو خوشحال کنم!!!

(هر چند زیاد اهل شیرینی نیست, ولی من درست میکنم!) نیشخند

_۲۳۲۰۴۲.jpg

اینم عکسهاش!

_۲۳۲۰۵۴.jpg

نسبت به سری پیش بهتر شده بود!!!

... دومین باقلوایه که تو خونه خودم درست کردم ...

قلب  قلب  قلب  قلب

/ 3 نظر / 7 بازدید
خودم

وای عالین کاش دستورشم بهمون بگی من که دهنم آب افتاد

فائزه ( خواهری )

به به :) بازم می خوام ....