آخییییییش...!

یعنی فکر کنم گفت آخیییش!!!

یخچالم و میگم! بالاخره امروز بعد از مدتها تصمیم گیری, بخت تمیز کردن یخچالم باز شد!

یعنی فکر کنم که کم کم داشت تار عنکبوت میبست! خجالت قهقهه

الان داره برق میزنه! هی میرم بهش نگاه میکنم و کییییییییف میکنم!

بعد از تموم شدن کارام, 2 لیوان شربت خاکشیر درست کردم و با کیک,,,به همراه همسرک زدیم تو رگ!drinks.gif

20131108_120720.jpg

بفرمایین!

/ 0 نظر / 4 بازدید