بازی...

الان بدو بدوبا کلی ذوق و شوق اومدم که واستون عکسای ظرفام و شام امشب و واستون بزارم که دیدم گوشیم دست همسرک, و داره باهاش بازی میکنه!!!منتظر

منم که بچه خوووووووووووب,,نگفتم که گوشیم و بده... 

/ 1 نظر / 11 بازدید
فائزه

شما دو تا چقدر حرف گوش کنید [نیشخند]