نهار دیروز...پیراشکی...

یعنی حالــــشو بردم هــــــــــــــــا از خود راضی

20140217_142910.jpg

پیراشکی همراه با سالاد و سبزی و دوغ!!!

20140217_143049.jpg

دلتـــــون بســـــوزه!

سوخت؟؟؟؟

اینم مخلفات داخلش

20140217_143120.jpg

راستــــــــــــــــــی

این دفعه خودم خمیرشو درست کردم! 

عـــــــــــالــــــــــی شده بود.

نیشخند شما هم درست کنید و حالشو ببرید نیشخند

... ...

...

امروز هم آش رشته درست کردم ولی هنوز آماده نیست!

/ 4 نظر / 14 بازدید
زهره

چه ناهار عشقولی[قلب]چه بشقابای خوشگلی[پلک]

راضیه

پیراشکی هات بنظر خوشمزه میان...نوش جونت عزیزم