مامان هنرمند. دختر هنرمند!!!!!!

همیشه خدارو شکر میکنم که یه مامان هنرمند دارم! از همه لحاظ... لبخند

ولی من خیلی بهش نرفتم! دقیقا عین خنگهام! (البته توی آشپزیم بحثش جداس!)

20131126_180927.jpg

مثلا همین بافتنی! کلی با هم کلنجار رفتیم تا تونستم یکمی ببافمش!

پنج, شش بار سر انداختم و هی یه دونش در میرفت, و من دوباره سر مینداختم و ... ابرو

   آخراش دیگه اینجوری شده بودم!hysteric.gif

ولی خوشم اومد که منم کم نیاوردم!

20131126_180855.jpg

و اینجوری دونه های گیگیلیه نخودی بافیته کردم!

20131126_180847.jpg

هنوز تموم نشده! آخرش میشه شالگردن نی نی

انقده خر ذوقم که بافت اولمه و انقد ناز شده!

/ 4 نظر / 9 بازدید
فائقه!

چه خوشگله ه ه ه ه ه ه ه ه ه...

فائزه

ئه چی خوشگل شده برای نی نی ما هم بیباف لدفن خاله جون

زهره

خیلی ام ناز بافتیش[قلب]