خوش گذرونی...

امروز بعد از خوردنه صبحونه, به پیشنهاد همسر رفتیم دور دور      

من هم چای و میوه و شکلات و آجیل برداشتم و چهارتایی زدیم بیرون و رفتیم و رفتیم تا رسیدیم اینجا:

_۱۱۳۱۱۵.jpg

هوا خیلی خوب و عالی و خنک بود چشمک

_۱۱۴۷۰۸.jpg

همون اول هم همسری هندونه آورد و خوردیم,,, خنک و شیرین و خوش مزه بود!

کلی از هندونه تعریف کردم, آخه دیروز من هندونه خریدم!

_۱۱۳۳۳۴.jpg

.. زیر اون آفتاب, خوردنه یه هندونه شیرین و خنک واقعا بهمون چسبید ..

هوا هم بهمون خیلی چسبید, آخه هوا خیلی عالی بود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
فائزه ( خواهری )

دور دورای چهار نفره تون مستدام :)*